Presentation

Personuppgifter

Perifa AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss.
Dessa uppgifter kan användas för att ge dig information om perifa.se samt för nyhetsbrev och andra marknadsföringsändamål.
Inga uppgifter lämnas vidare utan används endast av Perifa. Vill du rätta till några uppgifter eller bli borttagen ur registret är det bara att kontakta oss.