Presentation

Personuppgifter - GDPR

Om du har köpt en vara hos oss kommer vi att lagra dina uppgifter; namn, adress, telefonnummer, mailadress och uppgift om vilka varor du köpt, i vårt kundregister. Vi måste spara uppgifterna om du vill göra en varuretur eller göra anspråk på garanti. Ing
a uppgifter lämnas vidare utan används endast av oss själva.
 
Vill du ändra några uppgifter eller bli borttagen ur registret, är det bara att kontakta oss. När garantitiden för den vara du köpt gått ut, raderar vi också dina uppgifter från kundregistret. 
Får du vårt nyhetsbrev ”Periscoop” har vi också sparat din mailadress separat för det. I varje utskick av det, går det lätt att stoppa prenumerationen om du vill. Dina uppgifter tas då också bort från mailinglistan.